Wat opvalt…


 • “Waarschijnlijk heeft men om economische belangen dingen onder de tafel proberen te schuiven.” Dat zei Bart Staes, Belgisch europarlementariër. (Dat gedoe met die geiten destijds, de Q-koorts, waardoor doden zijn te betreuren en mensen ernstig ziek zijn (geworden), is dat vergelijkbaar?)
 • Zorreguieta, de vader van koningin Maxima, is overleden en begraven. (Misschien doet ‘de Opperrechter hierboven’ wel recht?)
 • Zuma heeft het weer gered. (De ‘kontlikkers’ in Zuid-Afrika kunnen voorlopig weer rustig ademhalen. Voor een poosje?)
 • Trump is weer in het nieuws. Nu door zijn ‘stoere taal’ tegen Noord-Korea. (Is dat het begin van de 3e Wereldoorlog?)
 • Het wekt grote verbazing dat Gerrit Zalm (VVD) steeds maar weer kan optreden. (De man weet misschien te veel van anderen?)
0

Heeft hij gelijk? Ongelijk?


Wie  “hij” is?
Maarten van Rossem.

Soms ben ik het met hem eens, maar soms ook niet.
Zo beweert hij:

 1. Dat Twitter eigenlijk de goedkoopste psychiatrische dienst is die we hebben. (Daar ben ik het mee eens, maar helpt dat getwitter? Bij Trump niet, heb ik het idee.)
 2. Er is maar één passende reactie op een terroristische aanslag: … en bijvoorbeeld voor de verandering eens een paar weken niet naar de paniekzaaiers in de media te luisteren. (Dat lijkt mij een prima advies.)
 3. “… Ik ben weleens aangehouden door de politie …, omdat ik door het rode fietserslicht was gereden. Natuurlijk kon ik het toen niet laten om te zeggen: ‘hebben jullie niets beters te doen dan een bejaarde te bekeuren?’” (Voor iemand met een “voorbeeldfunctie” is dat een slechte reactie.)
 4. “Het is een zegen dat Rita Verdonk – wie kent haar niet/nog? – uit de Nederlandse politiek verdwenen is. …” (Mee eens. Zij was inderdaad oliedom, maar haar volgelingen dan ook? Dat denk ik niet. Ook ben ik het eens met zijn opmerking dat “mensen bang zijn voor een wereld waar ze de weg niet kennen en dat juist daarom die populistische partijen slim weten in te spelen”.)
 5. Dat het Engelse koningshuis collectief dom is. Ook het Belgisch koningshuis. “Vergeleken daarbij hebben wij genieën”. (Daar ben ik het bijna mee eens. Volgens mij vallen sowieso twee personen van “ons” koningshuis wel onder de categorie dom.)
 6. Dat “The Passion”, het paasverhaal in een modern jasje, een smakeloos, emotioneel poppenkastspektakel is dat de commercie dient. (Mee eens. Ik las dat het de zevende editie van het muzikale paasverhaal over het lijden, sterven en opstaan van Jezus is. Wat proberen de KRO-NCRV en de EO hiermee te bereiken?)

Wat nu volgt, is van mijzelf:

Al dat gedoe met die panda’s? Een ‘poppenkastspektakel dat de commercie dient’ en niet de mens.

0

Opmerkelijke opmerkingen


 1. Er moet onmiddellijk een fatsoenlijke oplossing komen voor de gevolgen van de gaswinning en de kolossale windmolens op het vaste land. (Maar als ‘het grootkapitaal’, zeg maar de niets ontziende ‘geldwolven’, en niet te vergeten ‘de Haagse politiek’, het eens zijn met elkaar, dan kun je hoog en/of laag springen, maar dan verandert er niets. Waarschijnlijk ook niet als je naar de rechter zou stappen.)
 2. “Op echte woede heeft Rutte geen antwoord.” (Positief commentaar op de boze uitlatingen van Groningers over de gaswinning.)
 3. Wat gaat er gebeuren met Turkse Nederlanders die Erdogans plannen steunen? (Mijn advies voor deze Nederlanders: Ga a.u.b. naar Turkije en lever het Nederlanderschap in. Zou dat niet het beste zijn voor alle partijen?)
 4. Op de website van de Vogelbescherming zijn weer tal van prachtige vogels te bekijken/ volgen. (Dit jaar – als het lukt natuurlijk – zijn de bosuil, kerkuil, steenuil, slechtvalk, ooievaar, gierzwaluw, ijsvogel, koolmees en blauwe reiger te zien.)
 5. Tussen de vluchtelingen en asielzoekers zitten geheid ook slechteriken, bijvoorbeeld criminelen en oorlogsmisdadigers. (Mijn advies: De AIVD moet al het mogelijke doen om deze ‘mensen’ geen verblijfsvergunning te verlenen en per direct afzetten in/ uitzetten naar het land van herkomst/ afkomst.)
 6. Van de Britse premier Theresa May snap ik weinig. (Zou het kunnen dat zij nog steeds onder de indruk is van het feit dat zij hand in hand heeft gelopen met de (onbeschofte) president van de VS: Trump?)
 7. De ouders van Tristan van der V. moeten naar de rechtbank komen om aanvullende vragen over hun zoon te beantwoorden. (Ik zou als ouder niet komen. Wel zou ik tegen de rechtbank zeggen dat, als de rechters mij zouden willen spreken, zij welkom zijn bij mij thuis. Zelfs zouden ze van mij een kop koffie of thee kunnen krijgen.)

 

0

Is Trump nu al de slechtste president van de VS?


Volgens Maarten 2017 zijn tot nu toe Abraham Lincoln, George Washington en Franklin D. Roosevelt de beste presidenten van de VS.

Nixon is nu nog de slechtste, maar Trump gaat zonder twijfel de slechtste president van de Verenigde Staten worden.


Trump
is al wel de grootste zwamneus aller tijden.
Vrijwel elke Zweed zal dat bevestigen, denk ik.

0

Israël wil vrede?


Of: Israël wil helemaal geen vrede.

Op ‘mijn’ christelijke lagere school (basisschool) werd verteld over Palestina, als het (beloofde) land van de joden, maar er werd niets gezegd over de Palestijnen, niet-joden, die er al eeuwen woonden. Ook werd verteld over de kibboets.

Later – tijdens mijn militaire diensttijd, denk ik – ben ik tot de conclusie gekomen dat de schoolse verhalen van toen wel heel eenzijdig waren en dat niet alles werd verteld. Maar als leerling op die school nam je gewoon aan dat wat je werd verteld waarheid was.

Toch wilde ik meer weten, ging erover lezen, luisterde naar de radio en volgde het nieuws op de TV.
Het bleken vaak gekleurde berichten, die ik op de lagere school ook te horen kreeg.

Maar wat is waar en wat niet?

In 1917 vaardigde de Britse regering de Balfour Declaration uit, las ik ergens, waarin Groot-Brittannië steun toezegde aan de vestiging van een joods thuisland in Palestina, echter op voorwaarde dat de rechten van de bestaande niet-joodse gemeenschappen zouden worden gewaarborgd.
Is met die declaratie toen alle ellende in het Midden-Oosten begonnen?
In elk geval zag de zionistische beweging de verklaring als de internationale legitimering van de vestiging van een joodse staat in Palestina.

Zeker is dat alle inwoners in dat (Britse) Mandaatgebied Palestina Palestijnen waren en dat er door de (zionistische) immigratie onderscheid kwam tussen Joodse en Arabische Palestijnen.
Het werd ‘water en vuur’ tussen partijen; een groot kankergezwel.

In 1947 kwam de UNSCOP (United Nations Special Committee on Palestine) met het voorstel om Palestina op te delen in een Joodse en een Arabische staat. Jeruzalem zou dan onder internationaal bestuur komen te staan. Het voorstel werd door de VN overgenomen. Maar hiermee kwam er geen oplossing: de partijen waren tegen.

Sinds de vorming van de staat Israël (in 1948) zijn niet alleen de inwoners van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever Palestijnen, maar ook degenen (voornamelijk niet-joden) van wie de families in het Brits Mandaatgebied Palestina hebben geleefd, en de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen (veelal in vluchtelingenkampen).

Het zionistische gedachtengoed, met de joodse en christelijke godsdiensten in het kielzog, gingen voort en steeds verder. Met als gevolg: (nog) meer haat, oorlogen en onmenselijk gedrag.

De haat zat zo diep dat er geen redden meer aan was. Zo leek het en zo lijkt het nog steeds. Een Joodse en een Palestijnse staat – al geopperd in februari 1947 – is nog steeds de oplossing!?
De toezegging (van Netanyahu en regering) voor meer bebouwing in Oost-Jeruzalem en het voornemen van vestiging van een Amerikaanse Ambassade in Jeruzalem (door Trump, zijn ‘club’ en schoonzoon?) zullen (nog) meer gif en haat zaaien.
(http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4451944/2017/01/23/Nieuwbouw-in-Oost-Jeruzalem-na-vertrek-Obama.dhtml).

Een oplossing is verder weg dan ooit!?

(Persoonlijk heb ik vrede met het leven voor een ieder op alle denkbare niveaus, mits men elkaar maar met rust laat. Het hoeft van mij ook niet op een weegschaal, maar de goede wil moet wel van twee kanten komen.)

0