Amerika (de VS) deugt niet


Nog steeds niet. Met mijn moeder – met wie ik overigens heel goed overweg kon – had ik eens verschil van mening over het feit dat de Verenigde Staten geen tweede atoombom op Japan had mogen gooien. Zij wilde geen kwaad woord horen over de Amerikanen (VS), omdat zij ‘onze bevrijders’ waren. Mijn broer reageerde ook zo. Nog steeds, geloof ik. Wat mijn vader toen dacht, weet ik niet.

Aan dat gesprek met mijn moeder moest ik denken toen ik las dat de VS de Palestijnse diplomatieke vertegenwoordiging in Washington heeft gesloten. De zoveelste (onbegrijpelijke) Amerikaanse (straf)maatregel tegen de Palestijnen (in navolging van de Israelische regering?). De VS dreigt zelfs met sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Niet te geloven! Hoe dan wel?

Waarvoor is de VS bang? Omdat het Israël steunt – ook financieel? – bij onbegrijpelijke, afschuwelijke en onbeschofte maatregelen tegen de Palestijnen? Bang dat het Strafhof Amerikaanse oorlogsmisdaden ontdekt en wereldkundig gaat maken?

Tegen het ICC zeg ik dan:
Het onderzoek had al veel eerder gekund/ gemoeten, maar ga a.u.b. alsnog snel aan de gang met een onderzoek. Dat bent u verplicht. En neem dan het huidige gebeuren in o.a. Hongarije, Polen en Roemenië onder de loep, want het deugt daar in elk geval NIET met de democratie.

‘Je doet alsof het je eigen winkel is.’


Dat zei eens een collega tegen mij. Ik snapte eerst niet goed wat hij bedoelde. Wat later vond ik het een compliment. Nog steeds. Hij vond, als iets niet van jezelf is, dat men er minder zuinig op is, minder zijn best voor doet, minder hard voor wil werken, sneller iets door de vingers ziet, gemakzuchtiger is, enz.
De goedwillenden moeten er ook onder lijden.

Over frauderende Polen (arbeidsmigranten) met werkloosheidsuitkeringen gaat het deze keer. Ook de goedwillende Polen worden hiermee getroffen, want het is natuurlijk niet zo dat alle Polen fraudeurs zijn. Er zijn ook Nederlanders die dat doen, maar ook heus niet allemaal!

Dat de uitkeringsinstantie in Nederland, het UWV, al jaren van deze fraude afwist, is rampzalig! Waarom is het UWV niet direct en adequaat opgetreden? Sprake van: ‘geen eigen winkel?’ Dus weinig belang bij deze akelige kwestie?
Hoeveel belastinggeld – mijn geld, ons geld, het geld van de belastingbetaler – zou er zo verdwenen zijn? Schandalig!

Nog een rampzalig gegeven: de tal van malafide tussenpersonen. Volgens de krant zijn in de afgelopen jaren slechts twee tussenpersonen gepakt en veroordeeld voor het bijstaan van voornamelijk (?) frauderende Polen. Twee personen uit Tilburg stonden 315 personen bij. En wat kregen zij als straf? Slechts een taakstraf van 80 uur. Is dat normaal? Nee.

Gepakten moeten direct voor een poos de bak in!

Het Russische Rode Leger


Het Russische Rode Leger bezorgde het Duitse leger en Duitsland een ‘enorme klap’ in en na Wereldoorlog II.

Over bepaalde gebeurtenissen is veel te lezen en te discussiëren. Ook over de vraag, of ze voor, tijdens en na WO II wel echt nodig waren.

Op 27 januari jl. is herdacht – trouwens dat is niet iets om jaarlijks te doen, maar elke dag! – dat het concentratiekamp Auschwitz door het Russische Rode Leger in 1945 werd bevrijd.

(klik even op de foto)

Het mag dan lang geleden zijn, maar het laat wel zien dat het de nazi’s NIET is gelukt om het grote kamp spoorloos te laten verdwijnen, want zij hebben niet de tijd gehad om alles te vernietigen (wat de nazi’s wel met het  vernietigingskamp Sobibor hebben gedaan om hun misdaden uit te wissen). Dat kwam door de opmars van de Russen. Toen de Russen bij het kamp kwamen, troffen zij daar ongeveer 8000 overlevenden aan, en wat ervan het kamp was overgebleven!

Berichtjes, maar grote gevolgen

  1. De zes personen van een betoging (met o.a. Pegida) tegen plannen van de gemeente Enschede om een asielzoekerscentrum te bouwen en die werden aangehouden omdat vier van de arrestanten een spandoek met een hakenkruis erop meedroegen en de vijfde verdachte GEWELD gebruikte tegen de politie, zijn weer vrij. (Maar wat is er met de zesde persoon gebeurd?)
  2. De meerderheid (70%) van de Europese burgers wil een eerlijke verdeling van vluchtelingen over heel Europa. In de nieuwe lidstaten, zoals Hongarije en Polen, ligt het percentage aanmerkelijk lager. (Deze landen uit de EU gooien lijkt mij een prima idee, want wat heb je eraan om financiële boetes op te leggen als die landen toch niet mee willen doen? Niets! Financiële boetes opleggen aan de NS is ook zo’n rare maatregel. Helpt ook niet.)
  3. De Vogelbescherming heeft weer webcams inwerking gesteld. We kunnen weer genieten van de natuur en weer gleuren in diverse nestkastjes. (Wat is een wereld zonder vogels, niet waar?) (Zie: http://www.beleefdelente.nl)
  4. Als het goed is, zit ex-premier Ehud Olmert van Israël slechts negentien maanden in de gevangenis wegens corruptie, omkoping en belemmering van de rechtsgang. Als Olmert in de gevangenis zit, dan zijn er vast wel meer mensen in en buiten Israël te vinden, die dat ook zouden moeten. (Voorbeelden genoeg, lijkt mij!)
  5. Een zus van “koningin” Máxima heeft een goed betaald baantje gekregen van de centrumrechtse president Mauricio Macri van Argentinië. (Vriendjespolitiek? Het gezegde “De appel valt niet ver van de boom” geldt ook daar?)Kleine-fouten-hebben-grote-gevolgen