Alweer Netanyahu!


Hij, Netanyahu, mag zich voor de vijfde keer premier van Israël gaan noemen!? Dat is toch echt niet normaal. Ook niet te verklaren!
Het is de vraag of het land en de Palestijnen beter af zouden zijn met de tegenstander Gantz. Misschien heeft de man zich intussen ‘bekeerd’, maar in 2014 had hij nog de militaire leiding van Israël in die vreselijke, bloederige Gaza-oorlog.

Ik ‘zit’ nog met een vraag, want wat gaat er gebeuren als Netanyahu (echt) wordt veroordeeld voor zijn corrupte handelingen?

In de krant las ik ook dat veel Israëli’s zich zorgen maken over de (Israëlische) democratie.
De democratie die Netanyahu hanteert is niet anders dan een ‘schijnvertoning’. Het land gaat dus opnieuw geregeerd worden door een dictator plus een groot stel farizeeërs.

Waarom ik dat laatste beweer? Ik ben niet links, niet rechts en niet van het midden, maar ik wil graag bij de groep horen die vrede wil.
Overigens, rechtvaardigheid hoort er ook bij!

WIST JE DAT…?


  1. Minister Hoekstra van Financiën onlangs nog om acht uur (!) in Parijs werd verwacht door zijn Franse collega Le Maire om te komen praten over de aankoop van aandelen van Air France-KLM? (‘Het blijft een arrogant volk, die Fransen. Maar gelukkig lijkt Hoekstra een rustig persoon en kan hij de gebeurtenis prima aan.’)
  2. Premier Netanyahu van Israël wordt aangeklaagd wegens het plegen van corruptie? (‘Deze man wordt ‘aangepakt’? Eindelijk! En nu wil hij onwettige bezette gebieden op de Westbank ook gaan annexeren? Het is opvallend zo vlak voor de Israëlische parlementsverkiezingen op morgen, 9 april a.s.’)
  3. President Donald Trump van de VS nog steeds president is? (‘Hoe bestaat het! Gaat hij dan toch de volledige rit als president van de VS uitzitten?)
  4. Er een Duits onderzoek – ook een Nederlands? – komt naar de uitkering van SS’ers? [Uit een recent onderzoek blijkt dat tot nu toe in 98 gevallen een uitkering werd ingetrokken door Duitsland. Pas in 1998 is in Duitsland een wet aangenomen die het mogelijk maakt om uitkeringen aan militairen die oorlogsdaden hebben begaan in te trekken.] (‘In de media was er tot nu toe voor deze ‘rotzooi’ heel weinig aandacht. Het is onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk dat dit überhaupt heeft kunnen gebeuren. Stiekem gedoe! Ik heb mijn kijk op Duitsland bijgesteld.’)
  5. Pas na een jaar en 53 zittingsdagen het Openbaar Ministerie met de strafeis tegen Holleeder is gekomen? (‘Lang leve de democratie’! Maar had die eis niet veel en veel eerder kunnen/moeten komen? Natuurlijk!’)

Israël wil vrede?


Of: Israël wil helemaal geen vrede.

Op ‘mijn’ christelijke lagere school (basisschool) werd verteld over Palestina, als het (beloofde) land van de joden, maar er werd niets gezegd over de Palestijnen, niet-joden, die er al eeuwen woonden. Ook werd verteld over de kibboets.

Later – tijdens mijn militaire diensttijd, denk ik – ben ik tot de conclusie gekomen dat de schoolse verhalen van toen wel heel eenzijdig waren en dat niet alles werd verteld. Maar als leerling op die school nam je gewoon aan dat wat je werd verteld waarheid was.

Toch wilde ik meer weten, ging erover lezen, luisterde naar de radio en volgde het nieuws op de TV.
Het bleken vaak gekleurde berichten, die ik op de lagere school ook te horen kreeg.

Maar wat is waar en wat niet?

In 1917 vaardigde de Britse regering de Balfour Declaration uit, las ik ergens, waarin Groot-Brittannië steun toezegde aan de vestiging van een joods thuisland in Palestina, echter op voorwaarde dat de rechten van de bestaande niet-joodse gemeenschappen zouden worden gewaarborgd.
Is met die declaratie toen alle ellende in het Midden-Oosten begonnen?
In elk geval zag de zionistische beweging de verklaring als de internationale legitimering van de vestiging van een joodse staat in Palestina.

Zeker is dat alle inwoners in dat (Britse) Mandaatgebied Palestina Palestijnen waren en dat er door de (zionistische) immigratie onderscheid kwam tussen Joodse en Arabische Palestijnen.
Het werd ‘water en vuur’ tussen partijen; een groot kankergezwel.

In 1947 kwam de UNSCOP (United Nations Special Committee on Palestine) met het voorstel om Palestina op te delen in een Joodse en een Arabische staat. Jeruzalem zou dan onder internationaal bestuur komen te staan. Het voorstel werd door de VN overgenomen. Maar hiermee kwam er geen oplossing: de partijen waren tegen.

Sinds de vorming van de staat Israël (in 1948) zijn niet alleen de inwoners van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever Palestijnen, maar ook degenen (voornamelijk niet-joden) van wie de families in het Brits Mandaatgebied Palestina hebben geleefd, en de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen (veelal in vluchtelingenkampen).

Het zionistische gedachtengoed, met de joodse en christelijke godsdiensten in het kielzog, gingen voort en steeds verder. Met als gevolg: (nog) meer haat, oorlogen en onmenselijk gedrag.

De haat zat zo diep dat er geen redden meer aan was. Zo leek het en zo lijkt het nog steeds. Een Joodse en een Palestijnse staat – al geopperd in februari 1947 – is nog steeds de oplossing!?
De toezegging (van Netanyahu en regering) voor meer bebouwing in Oost-Jeruzalem en het voornemen van vestiging van een Amerikaanse Ambassade in Jeruzalem (door Trump, zijn ‘club’ en schoonzoon?) zullen (nog) meer gif en haat zaaien.
(http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4451944/2017/01/23/Nieuwbouw-in-Oost-Jeruzalem-na-vertrek-Obama.dhtml).

Een oplossing is verder weg dan ooit!?

(Persoonlijk heb ik vrede met het leven voor een ieder op alle denkbare niveaus, mits men elkaar maar met rust laat. Het hoeft van mij ook niet op een weegschaal, maar de goede wil moet wel van twee kanten komen.)

Begint Israël (weer) “menselijker” te worden?


Zelf heb ik altijd het idee gehad  – maar misschien te optimistisch – dat een groot deel van de Israëlische bevolking, samen met of o.l.v. Rabin, op de goede weg was. Maar na zijn dood – hij werd vermoord! – ging het snel weer anders. De ene havik na de andere kwam aangevlogen om daar verandering in te brengen (ook met veel “hulp” uit het buitenland).

Maar blijkbaar moet er eerst (weer) een hoge pief (generaal-majoor Yair Golan) komen om de menselijke kant van Israël te helpen zien.
De defensieminister Moshe Yaalon steunt deze generaal.
Die hulp is van premier Netanyahu niet te verwachten (die laat nog liever “zijn mensen” vallen, of verrekken). Ook hij is een meester in het verkeerd uitleggen/ verdraaien van uitspraken. En ook behorend tot de groep Israëli’s die tegen alles wat je zegt “antisemitisch” roept.

Ook benieuwd hoe dit afloopt? En ook benieuwd naar de afloop van de affaire met de militair die gewetenloos een reeds uitgeschakelde Palestijn door het hoofd schoot?

2903bui_soldaat (Custom)
Enz., enz.?