GASDORPEN

“Gasdorpen”. Het is een beladen woord, maar het is ook een naam die Randstad-mensen niet of nauwelijks zal aanspreken, omdat ze ver van het gaswinningsgebied wonen, zich nauwelijks betrokken voelen en denken veilig te zijn. Ook oud-minister Kamp (VVD) denkt ook zo egoïstisch en bekrompen.
Wat is die man mij enorm tegengevallen! Veel wind en mooie praatjes, maar verder? Dan doet minister Wiebes (VVD) het beter. Maar het kan en het moet nog veel en veel beter!

Gasdorpen slaat op dorpen in het Groningse aardbevingsgebied, waar 60 tot 80 % van de woningen plaats (moeten) maken voor nieuwbouw, omdat versterking van woningen in de meeste gevallen te duur wordt geacht.
Dat las ik in een noordelijke krant. Ook las ik dat de eigenaren veelal een nieuwbouwadvies krijgen, waardoor en waarmee ze op hun huidige plek iets nieuws kunnen bouwen.
De meeste (oude) panden hebben geen beschermde status. Dat is ook een bijzonder feit.

Het is dus zo dat in die dorpen markante gebouwen verdwijnen, waardoor voor de dorpsbewoners het dorpsbeeld verandert.
Zo is er gelukkig verzet (begrijpelijk) ontstaan tegen de sloop van karakteristieke gebouwen. In het dorp ’t Zandt was onlangs succesvol verzet tegen de sloop van een bijzondere, Groningse woning door de NAM.

NAAR? Ja, ook RAAR!


  1. Kuzu, de DENK-lijsttrekker, vergelijkt Wilders (PVV) met Hitler. (Wat wil Kuzu bereiken? Wat probeert hij nu weer te beweren? Laatstelijk de artsen wegzetten als ‘criminelen’ en dan nu Wilders als een Hitler? Laat de man zelf eens flink in de spiegel gaan kijken.)
  2. De haatimam Fawaz Jneid raadt aan om op DENK te gaan stemmen. (Als deze man dat vindt, dan zal er van die partij niet veel deugen.)
  3. Ook bij de PvdA lopen leugenachtige types (Hoewel de man goede dingen voor Drenthe heeft gedaan, is het goed te weten dat deze leugenachtige Commissaris van de Koning (Jacques Tichelaar) eieren voor zijn geld heeft gekozen en is opgestapt.)
  4. Behalve D66 trekken de overige politieke partijen in hun programma voor de komende Tweede Kamerverkiezing vrijwel niets uit voor Kunst en Cultuur. (?????)
  5. Bush bekwaamt zich nu als schilder.” “George Bush portretteerde veteranen die vochten in Irak en Afghanistan”. (De man heeft onder zijn presidentschap enorm veel mensen – ook onschuldige – de dood ingejaagd.)
  6. Mark Rutte (VVD) moeten we niet terugkrijgen als premier, want hoe kan het bestaan dat een partij met zoveel foute ‘geesten’ en ‘graaiers’ aan het stijgen is? (Met deze partij (VVD) zou bij de komende verkiezing eens flink moeten worden afgerekend.)
  7. Bewoners in de wijk ‘Marsdijk’ in Assen verzetten zich tegen gaswinning door de NAM onder de wijk. Burgemeester Out van Assen heeft de meer dan 2000 handtekeningen, die in één week zijn verzameld, in ontvangst genomen. En wie wilde ze dan niet in ontvangst nemen? [De laffe en verantwoordelijke minister Henk Kamp (hij is ook een VVD’er).]

Shell is uit op het te vriend houden van de aandeelhouders. Nog steeds.


Dat rare idee misschien heb ik al jaren.

Wij, dus niet de personen uit het onderwerp, zijn (nog steeds) met handen en voeten gebonden aan Shell en consorten.

Misschien houden bedrijven als Shell de energiebesparingen wel expres op een laag pitje.
Ook dat idee heb ik al jaren.

In de krant las ik onlangs dat Shell al sinds 1986 weet wat de gevaren zijn van klimaatverandering.
Maar ondanks de kennis die Shell bezat over de gevaren, bleef het miljarden investeren in de vervuilende fossiele brandstoffenindustrie.

Shell stelt als (mede)marktleider de benzineprijzen in Nederland vast. Verder doet Shell allerlei verwaarloosbare investeringen in duurzame energie en in het winnen van fossiele brandstofreserves; o.a. via de NAM.
Het kan dus nog wel even duren voordat er werkelijk verandering komt in de huidige situatie(s), lijkt mij.

De NAM is een onderdeel van Shell.
Wat de NAM ons allemaal heeft ‘geflikt’ in Nederland komt steeds beter voor het voetlicht. (Het zijn gebeurtenissen die de NAM zelf en op tijd had moeten vertellen!)

Maar wat doet Shell?
Niets. Althans niet merkbaar.
(Ja, wel voor de aandeelhouders, maar die categorie mensen bedoel ik dus niet.)

Shell verstopt zich laf achter de NAM. Zeker op het gebied van de gaswinning en de gevolgen daarvan voor de bewoners in de winningsgebieden. Al jaren.

Het bedrijf (SHELL) heeft teveel MACHT?
Waarschijnlijk ook in Den Haag.

Trump is een uitblinker in zelfoverschatting


Ook vandaag (woensdag, 25.01.2017) heeft Maarten (van Rossem) weer een opmerkelijke en rake tekst op zijn scheurkalender.

Hij schrijft o.a. dat Donald Trump een grenzeloze opschepper en zelfpromotie daarbij zijn grote talent is.

Ook nu ben ik het helemaal eens met Maarten.

Omdat dit over de VS gaat, weet ik voor Nederland ook wel een paar namen te noemen:
Mark Rutte, minister KampShell en de NAM.

De NAM nam, maar neemt nog steeds

 


De NAM doet net of er echt wordt geluisterd naar verontruste mensen, maar het tegendeel is waar.

Er viel pas maandagmiddag, 16 januari 2017, om ongeveer 15.00 uur, een uitnodiging van de NAM in onze brievenbus. Schandalig laat dus.

De brief begint met ‘Beste buren uit Marsdijk’.
Ik moest mij ook nog opgeven voor de ‘inloopsessie’ op dinsdag 17 januari 2017 tussen 15.00 en 20.00 uur om in het wijkgebouw ‘De Dissel’ te horen ‘hoe het gas uiteindelijk naar de installatie toestroomt en waar we aardgas voor gebruiken’.
Toch zijn mijn vrouw en ik maar gegaan.

Het liep anders dan de NAM verwachtte?!
Volgens mij is de NAM een technische, onmenselijke, onrealistische en arrogante ‘gasclub’.

De leider van de inloopsessie stak een ‘nietszeggend verhaal’ af. Na ongeveer tien minuten kwamen de eerste ontstemde reacties voor ingenieur Herman Baars – hij woont dus niet in de wijk Marsdijk of in Loon (Assen), maar in Zwolle – en moest op verzoek van het zaaltje zijn excuses aanbieden voor het feit dat de uitnodiging veel te laat door de NAM was verstuurd, en: ‘Hij kon maar beter direct over de consequenties voor de inwoners van Marsdijk (Assen), beginnen’.

Baars beweerde dat het risico op een aardbeving in dit gebied nihil is.
En dat is nou net de opmerking waar de inwoners van Marsdijk en het dorp Loon niet op zitten te wachten.
Een opmerking in de uitnodiging van de NAM: ‘… een bodemdaling van 2 centimeter over een periode van tientallen jaren. Voor dit veld was het risico op aardbevingen laag omdat het een kleine hoeveelheid gas ui een klein blok betreft. Daardoor is het risico op schade aan uw huizen nog kleiner. Echter, een aardbeving is nooit uit te sluiten. …’ maakt onrustig.
Mij in elk geval wel.

De sessie duurde maar een half uur.
Omdat de tweede groep al in de gang stond te wachten, moest de leider zich aan de tijd houden!
Met andere woorden: veel vragen in onze groep bleven onbeantwoord. Men verliet mokkend en ontevreden het te kleine zaaltje.
We voelden ons ‘afgescheept’.

De zoveelste misrekening van de NAM? Zeker!
Er werken daar blijkbaar alleen maar mensen die in en aan GAS kunnen denken, de winning ervan en de euro’s.

De NAM is maandag 16 januari 2017 (toch) begonnen met de gaswinning en rechtvaardigt de actie door te zeggen dat er een oude vergunning is om 1/3 van de gasvoorraad in het ‘Vries-Zuid-gasveld’ te kunnen winnen.

Minister Kamp (VVD) zal wel tevreden zijn. Door de kleine velden door de NAM te laten exploiteren kan hij de gaswinning in Groningen verminderen om ‘mooie sier te maken’.

Wat blijft is het feit dat er meer actie van de kant van de gemeenten en de bewoners van de wijk Marsdijk en het dorp Loon zal moeten komen.
De steun van de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen zal daarbij hard nodig zijn.
De provincie Drenthe kan niet achterblijven!

(http://www.dvhn.nl/drenthe/Marsdijk-moppert-op-NAM-21929269.html)

[Gisteren, 18 januari 2017, heb ik een afschrift ter kennisneming gezonden naar de gemeenteraad van Assen. Ik ben benieuwd.]

Aardbevingen in Nederland


In de Volkskrant van 04.09.2014 – ja, toen al; dus nog steeds actueel – stond een uitspraak van minister Kamp. Hij zei dat in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen de kans groot is dat daar een aardbeving van 4,1 op de schaal van Richter kan komen.

Waarschijnlijk wel een goede man, maar voor veel mensen in dat gebied zal deze uitspraak nog meer geestelijke schade opleveren.

Als je in dat gebied woont, dan ben je – of anders word je dat zeker – doodsbang.

Veiligheid moet voorop staan als je daar woont.
Punt uit!

Het is toch reëel dat mensen, die in dat gebied wonen, en zij die willen vertrekken, volledige compensatie van de kosten krijgen. DUS zal de NAM alles moeten betalen en NIET de betrokkenen en NIET de belastingbetaler.

Dezelfde krant heeft het over het aardbevingsgebied in de provincie Groningen.

Zijn er (nog) meer aardbevingsgebieden in Nederland dan?
Worden er gebieden bewust “verzwegen” (door de NAM)?
Zijn de NAM en het Rijk bang voor meer (re)actie(s)?

Voor meer claims?

Als ik de berichtgeving mag geloven, dan komt deze ellende ook naar het gebied waar ik nu woon.
Wie kun je nog vertrouwen?
Wat heb je aan je volksvertegenwoordigers?

Het is JAMMER dat niemand van de hotemetoten: de minister-president, ministers, leden van de Eerste en Tweede Kamer, in de aardbevingsgebieden wonen.