Om je te bescheuren


Shell-klanten kunnen vanaf 17 april a.s. voor één cent per liter CO₂-neutraal tanken. De clou is dat de klant de cent zelf (dus extra) moeten betalen.
Het is volgens mij dezelfde truc als bij het vliegen.
M.a.w.: Het zal dus niet gaan werken.

Met het verkregen geld wil Shellboombeschermende’ projecten gaan financieren in Indonesië en Peru. (Waarom slechts in die twee landen?)

Het zou beter zijn – Shell zelfs sieren – als die cent door het bedrijf zelf werd betaald.

Toch moet ik ook maar eens iets positiefs over Shell gaan zeggen.

De ‘koninklijke’ aardoliemaatschappij gaat de aanplant van vijf (5) miljoen essen door Staatbosbeheer bekostigen (financieren) met zeventieneneenhalf (17,5) miljoen euro. Dat voornemen doet mij direct negatief nadenken. ‘Er zal wel weer een ‘Shell-addertje onder het gras zitten’, nl.:

Bedoelde aanplantkosten zullen ook wel uit de portemonnee van de Shell-klanten (moeten) komen!

Klimaatverandering is al EEUWENLANG aan de gang


Inderdaad, ja. Smeltende gletsjers bijvoorbeeld!
Volgens mij vond al jarenlang niemand dat vreemd, niemand hoorde je er over, totdat …. Ja, totdat …. Met dat ‘totdat’ heb ik dus moeite.

Je probeert zo milieubewust mogelijk te leven, maar als je op de mooiste plekjes al blikjes, papier, plastic, enz., ziet liggen, wat denk je dan en wat doe je ertegen?

En dit bijvoorbeeld: al die hoge, lelijke elektriciteitspalen en – draden, al die hoge, lelijke windmolens, etc. Als de mens echt iets had willen doen, dan had hij al veel eerder een stap – of stappen – terug moeten doen. Tja, maar: hoe ziet de wereld er nu uit? Hoe zit de wereld nu in elkaar? De gewone mens heeft er nauwelijks invloed meer op.

Zelf denk ik dat het te laat is. De natuur laat zich niet ‘dwingen’.
Wel moet ik dit nog even zeggen: “Ik ben altijd al wel wat somber geweest.” 🙂

[Over smeltende gletsjers door de jaren en eeuwen heen vond ik deze site: http://www.gletscherarchiv.de/]

Vieze vliegtuigen en veel lawaai

De mensen worden voor de zoveelste keer bedonderd! Waarom is dat toch steeds? We vragen en mensen om iets voor ons te regelen, te doen, maar wat doen zij voor ons kiezers?
–  Meestal gebeurt het omgekeerde wat er van hen wordt verlangd: het verkeerde dus. Zodra ‘onze’ mensen zijn gekozen gaan ze zich anders gedragen. In elk geval doen zij niet wat we zouden mogen verwachten. En wat is ons antwoord? Niets. Is dat uit lafheid? Uit gemakzucht?
–  Daken vol met (dure) zonnepanelen plaatsen wij; dure, weliswaar landschapvernielende windmolens richten we op; dure elektrische fietsen, auto’s en lampen kopen wij, enz. Maar het vreemde is dat vliegtuigen gewoon door mogen vliegen, waardoor het milieu, de schone lucht, enorm wordt vervuild. Dat vinden wij normaal? Maar is dat wel normaal? Nee, toch zeker! Nederland loopt enorm achter op het terrein van duurzaamheid. Dat is zeker!
–  Gelukkig durven de kiezers zich steeds beter en vaker te laten horen. Dus tegen het lawaai en de vieze lucht van Schiphol en tegen het plan om het vliegveld bij Lelystad te gebruiken door nog meer vieze vliegtuigen. Het plan is nauwelijks te geloven: het wordt gedaan om de vele vakantiegangers per vliegtuig te kunnen vervoeren!
–  Het zijn dus domme mensen die steeds maar weer de verkeerde mensen kiezen, maar het zijn ook de domme mensen die hun vakanties boeken bij vliegmaatschappijen met de milieuvervuilende en lawaaierige vliegtuigen. Schiphol is sowieso te druk; dus vol, gevaarlijk, lawaaierig en extreem vervuilend.
Nederland is te klein voor meer plannen voor vliegtuigen, auto’s en wegen.
–  Er is wel een goed plan: onmiddellijk stoppen met het vliegplan voor Lelystad Airport en de vliegroutes van en naar dat vliegveld. En wat betreft Schiphol: zo snel mogelijk verkleinen en milieuvriendelijk maken.
Er is ook ander goed plan: Het openbaar vervoer veel en veel  beter maken.

Nog een keer Marcel van Dam (PvdA)


Deze staatssecretaris wil af van de vaste inkomenstoeslagen voor Europese boeren.

Om dat gerealiseerd te krijgen is moed voor nodig.
Hij stelt ook dat Brussel alleen moet bijspringen bij een crisis.

Als een boer het niet redt met zijn bedrijf, dan moet het afgelopen zijn.
Dan moet het gaan net als bij/met andere bedrijven. M.a.w.: Failliet gaan, of een ‘doorstart’ maken.
Keihard? Misschien, maar het moet maar eens anders gaan; ‘normaler’.

De LTO-voorzitter Albert Jan Maat is het met deze staatssecretaris eens dat het Europees landbouwbeleid een eerlijker voedselsysteem, een sterkere positie van boeren in de keten moet opleveren en moet leiden tot meer transparantie.

Maar Maat zegt ook dat het huidige beleid geen antwoord weet te vinden op de crisis in met name de melkveehouderij en de varkenshouderij.
Vast wel!
imagesAnnie 62”, of inmiddels 63, hoor, lees of zie je nu niet, maar zij (ook Europarlementariër voor het CDA) was het ook die 1 april 2015 tot “Bevrijdingsdag” voor de boeren verklaarde.
Toch zijn er op het ogenblik veel boeren (melkveehouders) die maar wat graag de melkquota terug zouden willen.

“De overlast van de rook van houtkachels neemt toe”


De gemeente Assen gaat de inwoners informeren hoe zij de overlast van houtkachels – en niet vergeten van de vuurkorven – kunnen beperken.

houtkachels

Een prima idee/initiatief van deze gemeente.

Het zou nog beter zijn als die rotkachels zouden worden verboden. In elk geval voor binnen de bebouwde kom en plekken met een dichte bebouwing.

Volgens het berichtje in de krant (Dv/hN) komt de toename van de meldingen van overlast door de populariteit van houtkachels omdat ze energiebesparend zijn.
(De meldingen van overlast blijken vaak te gaan over fijnstof en geurhinder.)
overlast door houtkachels
Door de juiste brandstof te gebruiken en rekening te houden met bijvoorbeeld de windrichting kun je de buurt al veel overlast besparen.