De (mislukte?) creatie van de staat Israël


De één zegt dit, de ander dat, maar het is een feit dat tijdens de laatste Palestijnse protesten tegen Israël – sinds eind maart van dit jaar – tal van gewonden en doden zijn gevallen door kogels van Israëlische soldaten. Voor mij was het zoveelste conflict aanleiding om in de geschiedenis te ‘duiken’ om daarin te lezen over: 1917-Groot-Brittannië verovert Palestina; 1917-Balfour Declaration; 1920-Palestina wordt Brits mandaatgebied; 1921-Caïro Conferentie: opdeling mandaatgebied; 1933-Adolf Hitler aan de macht in Duitsland; 1936-1939-Arabische opstand en 1948-uitroepen van de staat Israël.

In de Balfour Declaration van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour, zegt Groot-Brittannië steun toe aan de vestiging van ‘een joods thuisland’ in een gebied waar vooral Palestijnen wonen. Dat was het begin van enorm veel ellende, want de zionistische beweging ziet de Verklaring als de internationale legitimering van de vestiging van een Joodse staat.
–  Tussen december 1947 en februari 1949 zijn tal (meer dan 400 las ik) van Palestijnse dorpen door Joodse strijdgroepen, later het Israëlische leger, ontvolkt en soms ook geheel verwoest. Er zijn Israëli’s die het bestaan van de Joodse staat jaarlijks op 14 mei vieren met een Nationale Barbecue. (Je verzint het niet!)
–  Dat gebeuren is geen nieuwe geschiedenis. Alleen is de realiteit er niet, niet duidelijk, of niet duidelijk genoeg bij de Joden. Dat denk ik al heel lang. Eigenlijk al vanaf de middelbare school. Toch ben ik geen antisemiet. Al zeg ik het zelf. Dat wil ik niet zijn, ook niet worden, want ik gun ieder zijn bestaan en geloof, mits er van (machts)misbruik geen sprake is. Volgens mij zijn zionistische leiders, Israëlische leiders en regeringen, de hoofdschuldigen. Ook valt niet te ontkennen dat er een etnische zuivering in Palestina is uitgevoerd, terwijl tal van joodse mensen aan den lijve hebben ondervinden wat het betekent!
–  ‘Zuivering’ was de opdracht vanuit het Joodse guerrillaleger Hagana. Vanaf het najaar van 1947 – Palestina stond toen onder Brits bestuur – is o.l.v. David Ben-Goerion toegewerkt naar het verdrijven van zoveel mogelijk Palestijnen uit het deel van Palestina dat in november 1947 door de Verenigde Naties was toegewezen aan de Joden. In zijn dagboek schreef Ben-Goerion: ‘Het zuiveren van Palestina blijft het belangrijkste doel van Plan Dalet.
–  In de Israëlische geschiedschrijving worden de gebeurtenissen van 1948 aangeduid als de Onafhankelijkheidsoorlog, waarin de Joodse staat door Arabische legers in zijn voortbestaan werd bedreigd. De verklaring voor de massale vlucht van de Palestijnen luidt dan dat de Arabische leiders hen hadden opgeroepen het slagveld vrij te maken.
–  Nog in 2006 vatte premier Ehud Olmert een en ander in de Knesset zo samen. ‘Met weinig middelen en wapens hebben we ons wanhopig verdedigd tegen een invasie die expliciet tot doel had de nieuwgeboren staat te vernietigen. We waren slechts een stap van uitsterven verwijderd.’
–  De Nieuwe Historici hebben al ruim vijftien jaar geleden vanuit verschillende invalshoeken de vloer aangeveegd met de mythen van 1948.
–  Niet alleen de Israëli’s, ook de Palestijnen hebben een selectief geheugen. Sinds de Catastrofe zien zij zichzelf als weerloze slachtoffers van Israëlische agressie. De Palestijnse samenleving stond in 1948 zwak tegenover de zionistische beweging. De zionisten waren goed georganiseerd, beschikten over een ruim budget en konden over het algemeen rekenen op westerse steun. Maar dat is niet het hele verhaal, schrijft de Palestijnse historicus Rashid Khalidi in The Iron Cage – The Story of the Palestinian Struggle for Statehood. De Palestijnse elite heeft het in de jaren twintig en dertig onder het Brits mandaat laten afweten, reconstrueert Khalidi. Meer geïnteresseerd in het eigen belang dan de nationale zaak namen de ‘notabelen’ genoegen met ceremoniële functies.
–  Toen de Palestijnen in 1936 in opstand kwamen tegen de Britten, was het te laat. De nederlaag die de Palestijnen in 1939 tegen de Britten leden, zijn zij niet meer te boven gekomen.
–  Het is vrijwel onmogelijk om te midden van een conflict de eigen geschiedenis eerlijk onder ogen te zien. Woorden schieten meestal tekort! Dat gegeven zal niet veranderen, denk ik, maar er is altijd wel iemand die over iets, of over een bepaald woord, een ‘eigen uitleg/ mening’ denkt te moeten hebben/ weten en dan ‘volgelingen/ aanhangers’ krijgt.

Waarom ik dat laatste zo zeg? Als dat niet zo was, dan was de crisis tussen de Joden en Palestijnen al lang en breed, en waarschijnlijk vreedzaam opgelost!

0

Wat betekent dit, heel nuchter bekeken?


 1. Vliegveld Eelde (‘Groningen Airport Eelde’) baalt van het nieuwe regeerakkoord. (Prima toch, want je moet er toch niet aan denken dat je ook last krijgt van dat akelige vliegtuiglawaai? Laat luchthavendirecteur Van de Kreeke maar naar een andere baan zoeken buiten de luchtvaart. Schiphol, Rotterdam, Lelystad en Eindhoven zijn nu al onverantwoord en levensgevaarlijk bezig en zouden moeten (in)krimpen in plaats van steeds maar groter willen groeien.)
 2. Strache, de leider van de FPÖ in Oostenrijk, wil o.a. dat migranten geen aanspraak meer kunnen maken op sociale voorzieningen. Verder wil hij referenda en nauwere samenwerking met de landen en de gebieden waarmee in de negentiende eeuw het Oostenrijks-Hongaarse rijk werd gevormd. (Strache kan de eerste naoorlogse regeringsvertegenwoordiger in Europa worden met een neo-naziverleden. Zeer De FPÖ mag dan bekend staan voor rechts-populisme en neonazisme, maar wat te zeggen van de ÖVP met de 31-jarige Kurz aan het roer? Je zult maar vluchteling zijn en nergens meer terechtkunnen!))
 3. Het Brexitoverleg schijnt op het punt te staan te mislukken. (Van mij mogen die arrogante Engelsen in hun eigen vet gaar smoren en alle personen, die bij Calais, of ergens in België en Nederland clandestien bivakkeren en naar Engeland willen, maar snel en vrij gaan. Hiermee los je ook een groot probleem op.)
 4. De VS en Israël willen zich terugtrekken uit de Unesco. ( Netanyahu ca. zullen zich wel (weer) verkneuteren, maar ze – inclusief de VS – zouden zich moeten schamen.)
 5. Hamas en Fatah hebben een overeenkomst van verzoening ondertekend. (Ook benieuwd hoe lang die overeenkomst zal duren/ werken?)
 6. Uit Syrië worden twee tijgers opgenomen in Friesland. (????)
 7. Zijn de nijlpaardtanden nu aan de beurt? (Waarom laten die Chinezen hun eigen tanden niet trekken en gebruiken voor het maken van ‘miniatuurtjes’?)
0

Draait het (steeds maar weer) om dat rottige geld?


 1. De uitspraak van Kajsa Ollengren: “Het is onverstandig om in ons eentje strenger te willen zijn dan Europa. Dat doen we normaal nooit!” heeft woedende reacties uitgelokt. Ook in de D66-hoek. Toch heeft zij wel een punt, maar misschien zei zij het niet goed? Natuurlijk is het beter als de Europese landen één lijn trekken, maar het past wel bij D66 om dat te denken.
 2. Israël is voor de zoveelste keer vreselijk slecht bezig. Deze keer wordt de constructie “illegale constructies” verzonnen om als wettig middel te dienen. Een Nederlands project op Palestijns grondgebied is om die reden door Israël ontmanteld. Schandalig natuurlijk, maar wat begin je er tegen? Israël heeft tientallen zonnepanelen en apparatuur voor elektriciteitsvoorziening in Jabath Adieb op de nog steeds door Israël bezette Westelijke Jordaanoever ontmanteld en in beslag genomen. Waarom doet Nederland niets? En waarom niet de EU? Of de VN? Het Internationaal Gerechtshof?
 3. Het ABP investeert 327 miljoen euro in een park met 80 windmolens van 136 meter hoog, maar zonder WIEKEN. Waarom (kan dat) niet in (het kleine) Nederland?
 4. Vluchtelingen moeten geholpen worden. Stel dat je zelf moet vluchten, dan wil je ook geholpen worden. Waar dan ook! Maar asielzoekers die hier niets te zoeken hebben, maar de boel verzieken voor echte vluchtelingen, hier stelen, inbreken, enz., mogen van mij zonder pardon en platzak in een vliegtuig worden gezet en op het eerste de beste vliegveld van hun land worden afgezet of achtergelaten. Geen land in Europa, dus ook Nederland niet, zit te wachten op mensen die winkeldiefstal, heling, zakkenrollerij, inbraken, enz., plegen.
0

Wist je dat… ?


 • Israël is weer begonnen met het (illegaal) bouwen op de westelijke Jordaanoever (‘Westbank’), maar niemand (geen land, geen VN, of wie, of wat dan ook) schijnt zich dat aan te trekken. (Vreemd en onbegrijpelijk.)
 • De VVD is weer in opspraak. De krant stond vol over Loek Hermans. De boosdoener(s) huppelt/ huppelen nog steeds vrolijk rond. (Idem.)
 • Een riem heeft veel ‘vieze’ plekken. (Ook vreemd, maar wel begrijpelijk.)
 • Joe Walsh schreef in 1992 een lied, en maakte de muziek ‘voor een stervende planeet’ (de aarde). Het nummer is te vinden op zijn album (CD) ‘Songs For A Dying Planet’. (Het is geen vrolijk lied, maar wel indrukwekkend.)
  Dit is de tekst (in het Engels; sorry):

“Is anyone out there?

  Does anybody listen or care anymore?

  We are living on a dying planet,

  We’re killing everything that’s alive,

  And anyone who tries to deny it

               Wears a tie.

          And gets paid to lie.

 

  So I wrote these songs for a dying planet,

  I’m sorry but I’m telling the truth,

  And for everybody trying to save it.

  These songs are for you, too.

 

  Is anyone out there?” 

0

Israël wil vrede?


Of: Israël wil helemaal geen vrede.

Op ‘mijn’ christelijke lagere school (basisschool) werd verteld over Palestina, als het (beloofde) land van de joden, maar er werd niets gezegd over de Palestijnen, niet-joden, die er al eeuwen woonden. Ook werd verteld over de kibboets.

Later – tijdens mijn militaire diensttijd, denk ik – ben ik tot de conclusie gekomen dat de schoolse verhalen van toen wel heel eenzijdig waren en dat niet alles werd verteld. Maar als leerling op die school nam je gewoon aan dat wat je werd verteld waarheid was.

Toch wilde ik meer weten, ging erover lezen, luisterde naar de radio en volgde het nieuws op de TV.
Het bleken vaak gekleurde berichten, die ik op de lagere school ook te horen kreeg.

Maar wat is waar en wat niet?

In 1917 vaardigde de Britse regering de Balfour Declaration uit, las ik ergens, waarin Groot-Brittannië steun toezegde aan de vestiging van een joods thuisland in Palestina, echter op voorwaarde dat de rechten van de bestaande niet-joodse gemeenschappen zouden worden gewaarborgd.
Is met die declaratie toen alle ellende in het Midden-Oosten begonnen?
In elk geval zag de zionistische beweging de verklaring als de internationale legitimering van de vestiging van een joodse staat in Palestina.

Zeker is dat alle inwoners in dat (Britse) Mandaatgebied Palestina Palestijnen waren en dat er door de (zionistische) immigratie onderscheid kwam tussen Joodse en Arabische Palestijnen.
Het werd ‘water en vuur’ tussen partijen; een groot kankergezwel.

In 1947 kwam de UNSCOP (United Nations Special Committee on Palestine) met het voorstel om Palestina op te delen in een Joodse en een Arabische staat. Jeruzalem zou dan onder internationaal bestuur komen te staan. Het voorstel werd door de VN overgenomen. Maar hiermee kwam er geen oplossing: de partijen waren tegen.

Sinds de vorming van de staat Israël (in 1948) zijn niet alleen de inwoners van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever Palestijnen, maar ook degenen (voornamelijk niet-joden) van wie de families in het Brits Mandaatgebied Palestina hebben geleefd, en de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen (veelal in vluchtelingenkampen).

Het zionistische gedachtengoed, met de joodse en christelijke godsdiensten in het kielzog, gingen voort en steeds verder. Met als gevolg: (nog) meer haat, oorlogen en onmenselijk gedrag.

De haat zat zo diep dat er geen redden meer aan was. Zo leek het en zo lijkt het nog steeds. Een Joodse en een Palestijnse staat – al geopperd in februari 1947 – is nog steeds de oplossing!?
De toezegging (van Netanyahu en regering) voor meer bebouwing in Oost-Jeruzalem en het voornemen van vestiging van een Amerikaanse Ambassade in Jeruzalem (door Trump, zijn ‘club’ en schoonzoon?) zullen (nog) meer gif en haat zaaien.
(http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4451944/2017/01/23/Nieuwbouw-in-Oost-Jeruzalem-na-vertrek-Obama.dhtml).

Een oplossing is verder weg dan ooit!?

(Persoonlijk heb ik vrede met het leven voor een ieder op alle denkbare niveaus, mits men elkaar maar met rust laat. Het hoeft van mij ook niet op een weegschaal, maar de goede wil moet wel van twee kanten komen.)

0