Het leven wordt steeds ingewikkelder


Bij het uitzetten van bevers in het Noorden is te weinig rekening gehouden met de gevolgen van de snelle groei van de populatie.’

Toen ik dat las moest ik ook aan het Zuiden denken. Aan Limburg met name, want het schijnt dat men daar al een poos schade ondervindt van deze beschermde diersoort.

En wat moet je met de volgende conclusie: ‘Met de kennis van nu zou er een ander plan zijn gemaakt voor de komst van de bever, constateren de onderzoekers.’

De wolf blijft vrije toegang tot ons (volle) landje houden?

Gewoon belachelijk!