Herman van Veen (kv 118)


Met de twee oudste zonen zijn mijn echtgenote en ik eens naar een kindervoorstelling in de schouwburg van Winschoten geweest. Naar een kindervoorstelling met Herman van Veen.

Van het verhaal die middag voor de vele kinderen in de zaal weet ik mij niet veel meer te herinneren. Op het podium was een soort van vissersboot te zien en er hing een groot visnet met wijde mazen. Of hij alleen optrad, of dat er meer acteurs waren, weet ik niet (meer). Er was muziek, maar wat of wie er speelde, of zong? Geen idee.

Op een bepaald moment kroop Herman van Veen door een maas van het net, sprong van het podium af en liep, huppelde en danste door het middenpad van de zaal. Af en toe ging hij bij iemand op schoot zitten en zei hij wat.
Dat gebeurde ook bij mij.

We vonden het een leuke voorstelling, geloof ik, maar meer dan hiervoor weet ik er niet van te vertellen. 🙂