Op 2 mei 2016 schreef ik ook al over de AWACS


Zo herinner ik mij een symposium met het onderwerp: “Hoe kunnen we meer vrouwen in de drie noordelijke provincies aandragen voor een lintje”.
Als dagvoorzitter trad toen op mevrouw Sybilla Dekker.

Inderdaad, de vrouw die destijds verantwoordelijk was voor het kappen van een stukje Schinveldse Bos (6 ha) – zo’n elf jaar geleden – om de “lawaaibakken” (AWACS-vliegtuigen) ruim baan te geven.
[Later bleek dat zij de vergunning niet had mogen verlenen.]

In de buurt van Schinveld (Limburg) heb ik een keer gekampeerd om dat lawaai (geluidsoverlast) zelf eens mee te maken en met eigen ogen te zien wat aan bos is vernield/gekapt.

(In Duitsland, vlakbij de grens bij Schinveld:)

In de (Volks)krant van gisteren (22/02/2017) las ik dat – net als in 2006 – wordt gedreigd met het kappen van bomen in dat bos voor die “herrievliegtuigen” (aangepaste Boeing 707-toestellen) uit Duitsland.

Maar gelukkig is er weer verzet!

De gemeente Onderbanken, boze bewoners uit Schinveld, die al decennia klagen over de geluidsoverlast van de NAVO-vliegbasis in Geilenkirchen (D), en actievoerders van Groenfront zijn tegen verdere bomenkap.
Ook vinden zij dat de NAVO-basis niet in een druk bevolkt gebied hoort.

Het ministerie van Defensie in Nederland wil de bomenkap laten uitvoeren.
(Er loopt momenteel een procedure tegen dat ministerie omdat de door de Raad van State toegezegde herplantplicht voor de 6 ha nog steeds niet is uitgevoerd.)

Is Trump nu al de slechtste president van de VS?


Volgens Maarten 2017 zijn tot nu toe Abraham Lincoln, George Washington en Franklin D. Roosevelt de beste presidenten van de VS.

Nixon is nu nog de slechtste, maar Trump gaat zonder twijfel de slechtste president van de Verenigde Staten worden.


Trump
is al wel de grootste zwamneus aller tijden.
Vrijwel elke Zweed zal dat bevestigen, denk ik.