De 35ste mei

Als het tegen de 31ste mei loopt, of het is 31 mei, dan moet ik steeds weer denken aan het leuke kinderboek van Erich Kästner.

Maar waarom?

erich kastner de 35meiMisschien wel omdat ik het boek ooit in mijn bezit heb gehad. Omdat ik het verhaal heb onthouden?

Maar waar het boek is gebleven?
Ik heb geen idee, maar ik vind het wel jammer dat ik dat niet weet!

“De overlast van de rook van houtkachels neemt toe”


De gemeente Assen gaat de inwoners informeren hoe zij de overlast van houtkachels – en niet vergeten van de vuurkorven – kunnen beperken.

houtkachels

Een prima idee/initiatief van deze gemeente.

Het zou nog beter zijn als die rotkachels zouden worden verboden. In elk geval voor binnen de bebouwde kom en plekken met een dichte bebouwing.

Volgens het berichtje in de krant (Dv/hN) komt de toename van de meldingen van overlast door de populariteit van houtkachels omdat ze energiebesparend zijn.
(De meldingen van overlast blijken vaak te gaan over fijnstof en geurhinder.)
overlast door houtkachels
Door de juiste brandstof te gebruiken en rekening te houden met bijvoorbeeld de windrichting kun je de buurt al veel overlast besparen.